Vážení zákazníci,

od 1. 03. 2021

prechádzame na „predaj tovaru na diaľku“  formou výdajného

miesta – okienka

PREDAJ NA DIAĽKU
Objednáte si tovar e-mailom, alebo telefonicky ...
hekrasro@gmail.com,  0948 618 100

odsúhlasíme si čo všetko potrebujete,
dohodneme si čas, kedy si prídete tovar len vyzdvihnúť a zaplatiť pri
výdajnom okienku.
tovar alebo stroj vám pripravíme a odovzdáme.  

UPOZORŇUJEME, že nákup môže vykonať vždy len jedna osoba.
 
výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok
podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar
zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez
súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä
využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým
osobám vydávajúcim tovar zakúpený na diaľku nariaďuje dodržiavať
nasledovné opatrenia: a) zabezpečiť, aby osoby čakajúce na vydanie
tovaru boli rozmiestnené v rade pri dodržaní vzdialenosti aspoň 2 metre
medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, b)
vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť
len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom,
respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou ...
Kontaktujte nás

Adresa

Šidlíkové 28

Nemšová

914 41

Slovensko

E-mail
Telefón

Adresa spoločnosti                                                            

Šidlíkové 401/28, Nemšová
 914 41
Slovensko